OKM:n sivuilla on avoimena urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahan haku.

Haun kriteerit on päivitetty, ja hakuprosessi on muuttunut sähköiseen muotoon. Haun ohjeet löytyvät sivun (www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Urheilijoiden_valmennus-_ja_harjoitteluapurahat) alalaidassa olevista liitteistä.

Valmennus- ja harjoitteluapurahaa hakevat urheilijat toimittavat opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut kirjalliset hakemuksensa seuraavasti:

Kesälajien urheilijat 30.10.2015 mennessä
Talvilajien urheilijat 18.3.2016 mennessä

OKM:n tulkinnan mukaan shakki kuuluu kesälajeihin.