A-ryhmä                                1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
1 Linden Lari         TuTS      2165 m+12 v+ 5 v= 4 m= 9 m+ 2  4,0 2192
2 Alho Mikko          VSS       1985 v+10 m+ 7 v+ 9 m+11 v- 1  4,0 2040
3 Linqvist Grels      VSS       1954 v+ 6 m+20 v=12 m=10 v+ 8  4,0 1997
4 Torkkola Henri      TammerSh  2146 m+11 v+12 m= 1 v= 5 v= 9  3,5 2172
5 Topi-Hulmi Teemu    TuTS      2274 v+ 9 m- 1 v=11 m= 4 v+12  3,0 2270
6 Kangasniemi Jussi   PSY       1956 m- 3 v+16 m+ 8 v+14 m-11  3,0 1974
7 Alkkiomäki Jyrki    TSY       1952 m= 8 v- 2 m=14 v+16 m=10  2,5 1952
8 Väntsi Timo         TuTS      1951 v= 7 m+10 v- 6 m+21 m- 3  2,5 1947
9 Valkama Eero        TSY       2168 m- 5 v+11 m- 2 v= 1 m= 4  2,0 2157
10 Nikolakaros Kimon   SalSK     1958 m- 2 v- 8 m+13 v= 3 v= 7  2,0 1943
11 Heinola Vesa-Pekka  HSK       2206 v- 4 m- 9 m= 5 v- 2 v+ 6  1,5 2174
12 Alho Sauli          VammSK    2125 v- 1 m- 4 m= 3 v+15 m- 5  1,5 2100

B-ryhmä                                1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
13 Haanila Erkki       SalSK     1847 v+21 m=18 v-10 m+19 v+30  3,5 1869
14 Hautamäki Panu      JoeSK     1903 v=17 m+23 v= 7 m- 6 v+15  3,0 1918
15 Mollgren Tage       TSY       1862 v+23 m=17 v+20 m-12 m-14  2,5 1876
16 Mäki Juha           TammerSh  1931 v=20 m- 6 v+17 m- 7 v+21  2,5 1925
17 Öhrnberg Mikael     TSY       1878 m=14 v=15 m-16 v+23 m=20  2,5 1882
18 Riekkinen Keijo     SalSK     1769 m=22 v=13 v-21 m+31 m=23  2,5 1774
19 Torvi Markku        SalSK     1714 m+24 v=22 m-23 v-13 v+31  2,5 1729
20 Tocklin Tomi        SalSK     1912 m=16 v- 3 m-15 v+22 v=17  2,0 1891
21 Tammi Tauno         EurSK     1799 m-13 v+30 m+18 v- 8 m-16  2,0 1792
22 Latvio Erkki        TSY       1760 v=18 m=19 v=31 m-20 v=27  2,0 1741
23 Piiroinen Tero      AS        1856 m-15 v-14 v+19 m-17 v=18  1,5 1821
24 Hannukainen Teuvo   TuTS      1713 v-19 m=31 v=27 m-30 v=28  1,5 1665

C-ryhmä                                1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
25 Louhi Tapio         TuTS      1554 v+33 m-32 v+26 m+34 m+35  4,0 1611
26 Varonen Hannu       TuTS      1479 m+34 v=35 m-25 v+36 m+29  3,5 1514
27 Iivari Kalle        TuTS      1704 m=30 v=28 m=24 v+35 m=22  3,0 1718
28 Virta Aare          SalSK     1603 v+32 m=27 v-30 m+33 m=24  3,0 1638
29 Stockfelt Jesse     TuTS      1359 m+36 v+34 v-33 m+32 v-26  3,0 1409
30 Salvi Tuomas        TuTS      1710 v=27 m-21 m+28 v+24 m-13  2,5 1716
31 Rantamo Keijo       TuTS      1669 m+35 v=24 m=22 v-18 m-19  2,0 1662
32 Tanner Veikko       TuTS      1567 m-28 v+25 m-35 v-29 m+36  2,0 1522
33 Korpela Olavi       TuTS      1509 m-25 v+36 m+29 v-28 m-34  2,0 1468
34 Nurmi Emil          TuTS      1423 v-26 m-29 m+36 v-25 v+33  2,0 1405
35 Uusitalo Raimo      TuTS      1615 v-31 m=26 v+32 m-27 v-25  1,5 1565
36 Raassina Nuutti     SalSK     1272 v-29 m-33 v-34 m-26 v-32  0,0 1216