SSL:N KERHOJEN KOKOUS 29.4.2012 KOKOUSKUTSU

SSL:n sääntömääräinen kerhojen kokous pidetään sunnuntaina 29.4.2012 alkaen kello 13.00.

Kokouspaikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 12.00.

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan

1) ne seurat, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksunsa Suomen Shak­ki­lii­tol­le. Jäsenseuralla on yksi ääni edellisen vuoden jäsenluettelonsa jokaista alkavaa kolmeakym­mentä jäsentään kohden. Jäsenseura voi äänestyksissä käyttää enintään viittä ääntä. Äänimää­rässä otetaan huomioon vain seuran liitolle toimitettuun jäsenluetteloon merkityt jäsenet, joiden osalta on suoritettu jäsenmaksu;

2) yhteisöjäsenet: Suomen Tehtäväniekat ja Suomen Kirje­shakki­liit­to. Yh­teisöjäsenil­lä on kaksi ääntä;

3) piiriliitot, Akateeminen Shakkiliitto, Toimiupseeriliitto ja Suomen Kuurojen Shakkiliitto, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta;

4) SSL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä tilintarkastajat ja toimikuntien puheenjohta­jat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta

A S I A L I S T A

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.00.

1. Kokouksen avaus klo 13.00

2. Läsnäolevien toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlas­kijan valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

6. Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2011

7. Tilintarkastajien lausunto

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Esitykset kerhojen kokoukselle

Shakkituomaritoimikunnan esitys SM-kilpailujen kilpailumääräysten muuttamiseksi (liite 1)

10.  Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 13.4.2012

Panu Laine Jorma Paavilainen

puheenjohtaja sihteeri