A-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo  1 Sammalvuo Tapani  Velhot  2400 v+ 3 m= 6 v+ 2 m+ 9 v+ 4 4,5 2409  2 Niemi Kalle    Velhot  2311 v+ 9 m+ 3 m- 1 v+ 6 m+ 5 4,0 2319  3 Rehn Ralf     MatSK   2186 m- 1 v- 2 m+ 6 v+ 5 v+ 9 3,0 2191  4 Linqvist Grels   VSS    1956 m- 5 v+ 8 m+ 7 v+18 m- 1 3,0 1969  5 Nikula Mikko    UudSK   1882 v+ 4 m+10 v= 9 m- 3 v- 2 2,5 1914  6 Sorvari Jarmo   TammerSh 2064 m= 7 v= 1 v- 3 m- 2 v+ 8 2,0 2064  7 Väntsi Timo    TuTS   1973 v= 6 m- 9 v- 4 m= 8 v+12 2,0 1955  8 Tocklin Tomi    SalSK   1871 v+10 m- 4 m=15 v= 7 m- 6 2,0 1867  9 Sipilä Markku   LahS   2039 m- 2 v+ 7 m= 5 v- 1 m- 3 1,5 2030 10 Hakola Jukka    SalSK   1856 m- 8 v- 5 m-18 v+13 m=19 1,5 1821   B-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo 11 Paasonen Kim    LauttSK  1718 v+12 m=17 m-13 v+15 m+18 3,5 1767 12 Seppälä Harri   SalSK   1719 m-11 v+14 v+19 m+20 m- 7 3,0 1755 13 Riekkinen Keijo  SalSK   1808 v+19 m-18 v+11 m-10 v+16 3,0 1815 14 Koivumäki Marko  LoimSK  1714 v+20 m-12 m=21 v=16 v+17 3,0 1725 15 Latvio Erkki    TSY    1760 v+18 m=19 v= 8 m-11 v=20 2,5 1764 16 Heinoja Ari    KokkSK  1633 v+22 m=20 v=17 m=14 m-13 2,5 1657 17 Lindholm Lars   HaSS   1689 m=21 v=11 m=16 v+29 m-14 2,5 1683 18 Rintakoski Pentti VammSK  1776 m-15 v+13 v+10 m- 4 v-11 2,0 1769 19 Lehto Pekka    VammSK  1809 m-13 v=15 m-12 v+21 v=10 2,0 1781 20 Vierjoki Timo   SalSK   1694 m-14 v=16 m+24 v-12 m=15 2,0 1672 21 Grönroos Jukka   TSY    1656 v=17 m+25 v=14 m-19 v-23 2,0 1643 22 Kukkonen Matti   TuTS   1653 m-16 v-24 v=25 m+32 v=31 2,0 1607   C-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo 23 Virtanen Antti   SalSK   1591 m=24 v=29 v=31 m+26 m+21 3,5 1638 24 Niemi Esa     SalSK   1601 v=23 m+22 v-20 m+31 m=29 3,0 1631 25 Virta Aare     SalSK   1608 m=29 v-21 m=22 v+27 m+30 3,0 1617 26 Korpela Olavi   TuTS   1540 v+31 m+33 m-29 v-23 m+34 3,0 1551 27 Takkinen Reijo   HaSS   1324 v+34 m+32 v=30 m-25 m=28 3,0 1370 28 Stockfelt Jesse  TuTS   1314 v+32 m+34 v=33 m-30 v=27 3,0 1353 29 Torvi Markku    SalSK   1607 v=25 m=23 v+26 m-17 v=24 2,5 1607 30 Koskinen Kimmo   SalSK   1531 v+33 m-31 m=27 v+28 v-25 2,5 1507 31 Westerlund Svante HaSS   1574 m-26 v+30 m=23 v-24 m=22 2,0 1555 32 Alisaari Vellu   PSY    1285 m-28 v-27 m=34 v-22 v+33 1,5 1271 33 Hakulinen Timo   HaSS   1409 m-30 v-26 m=28 v+34 m-32 1,5 1360 34 Raassina Nuutti  SalSK  U1376 m-27 v-28 v=32 m-33 v-26 0,5 1302