Vuoden 2017 kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 2/2017
Aika: 18.3.2017 klo 12.12–17.12
Paikka: Sammonkatu 17-19, 2. krs, Tampere

Juha Sundelin      pj                             19–38
Lauri Kangas        vpj                           19–38
Teemu Miettinen                               19–38
Mika Karttunen  19–38
Mika Hakala                                        19–38
Sauli Alho                                              19–38
Veikko Valo                                         19–38
Reijo Taipale                                        19–38
Markku Raitanen                               23–38
Aleksi Olander                                    poissa

Marko Tauriainen                              19–38

19 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.12.

20 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

21 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

22 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

HALLINTO JA TALOUS

23 § Toimikunta-asiat
Toimikuntien kokoonpano
Päätösesitys LK:
JSM-toimikunta 2017-2018: pj Jyrki Kytöniemi, Lauri Hagelberg
Selotoimikunta 2017: pj Juha Kivijärvi, Harri Hurme, Lauri Kangas, Jouni Lehtivaara, Sampsa Nyysti, Teemu Vihinen
Toimitsijakoulutustoimikunta 2017 päätetään seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin varapuheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti valita JSM-toimikuntaan 2017-18 pj Jyrki Kytöniemi ja Lauri Hagelberg, selotoimikuntaan 2017 pj Juha Kivijärvi, Harri Hurme, Lauri Kangas, Jouni Lehtivaara, Sampsa Nyysti ja Teemu Vihinen. Toimitsijakoulutustoimikunta 2017 päätetään seuraavassa kokouksessa.

Muutosesitys toimitsijoiden ikärajoihin>/u>
Päätösesitys LK: Merkitään Timo Munukan kirjelmä toimitsijoiden ikärajoista tiedoksi. Asia on tuoreeltaan viime syksynä päätetty huolellisen valmistelun jälkeen, eikä uusille muutoksille ole ilmennyt erityisiä perusteita.

Päätettiin varapuheenjohtajan esityksen vastaisesti, että kansallisen tuomarin alaikäraja on 18 vuotta, muut ikärajat pidettiin ennallaan. Päätettiin myös, että jatkossa konsultoidaan Olympiakomiteaa tämän kaltaisissa asioissa.

24 § Toimintakertomus
Tutustuttiin toimintakertomukseen 2016. Päätettiin, että hallituksen jäsenet kommentoivat toimintakertomusta toiminnanjohtajalle tiistaihin 21.3. mennessä. Jos kommentteja ei tule, katsotaan toimintakertomus hyväksytyksi.

Keskusteltiin liiton pitkäaikaiselle toiminnantarkastajalle Jukka Partaselle haettavasta ansiomerkistä. Keskustelun päätteeksi äänestettiin, haetaanko Partaselle kultaista ansiomerkkiä vai hopeista ansiomerkkiä kultaisin sotilain. Kultaista merkkiä kannattivat Mika Karttunen, Teemu Miettinen, Markku Raitanen ja Sauli Alho. Hopeista merkkiä kultaisin sotilain kannattivat Juha Sundelin, Lauri Kangas, Mika Hakala ja Reijo Taipale. Veikko Valo äänesti tyhjää.

Päätettiin hakea Jukka Partaselle ansiomerkkiä kultaisin sotilain äänestystuloksella 4–4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

25 § Tilinpäätös ja talouskatsaus
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin liiton tilinpäätös 2016, joka oli 18 922,51 euroa tappiollinen. 

26 § Leiriavustusanomus
Päätösesitys JS: Myönnetään Sauli Tiitalle 300 euron leiriavustus.

Avustusta ei myönnetty. Päätettiin äänin 3–6 palautetaan avustusanomus yksilöitäväksi Sauli Tiitalle. (Avustuksen puolesta äänestivät Juha Sundelin, Reijo Taipale ja Teemu Miettinen. Avustuksen myöntämistä vastustivat ja asian palauttamista Tiitalle kannattivat Lauri Kangas, Mika Karttunen, Mika Hakala, Sauli Alho, Veikko Valo ja Markku Raitanen).

KERHOJEN KOKOUKSEN ASIAT

27 § Shakkilaakson esitys
Käsiteltiin Shakkilaakso ry:ltä tullutta sääntömuutosesitystä kerhojen kokoukselle.

Päätettiin, että hallitus ei tue Shakkilaakson esitystä̈, koska hallituksen mielestä̈ esitys on jäykkä̈ eikä̈ nykyaikaisen hallintotyöskentelyn mukainen. Liiton täytyy pystyä̈ reagoimaan muuttuvassa maailmassa nopeasti paitsi shakkisääntöjen muutoksiin myös, siltä osin kuin ne shakkia, shakkikilpailuja ja yhdistystoimintaa koskevat, lakiin, viranomaismääräyksiin, sidosjärjestöjen ja
-ryhmittymien julkilausumiin sekä liikunnan ja urheilun yhteisiin pelisääntöihin.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

28 § SM-kilpailujen kokonaisuudistus
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

29 § Selotoimikunnan esitys kiintiöpaikoista
Selotoimikunta on 22.12.2016 kokouksessaan päättänyt esittää hallitukselle, että SM-kisojen kiintiöpaikkajärjestelmä yleisessä sarjassa (2+1 paikkaa) korvattaisiin 2+0-kiintiöpaikkajärjestelmällä, sillä nyt SM-kisat saavat kohtuuttoman suuren painoarvon. Vahvallakin pelaajalla poisjäänti SM-kisoista voi johtaa putoamiseen edustusjoukkueesta.

Päätösesitysvaihtoehdot LK:
Päätösehdotus, vaihtoehto 1: Merkittiin tiedoksi selotoimikunnan esitys SM-kiintiöpaikkojen muuttamiseksi. Koska SM-kisojen arvostus halutaan pitää korkealla, päätettiin olla muuttamatta kiintiöpaikkajärjestelmää.

Päätösehdotus, vaihtoehto 2: Päätettiin muuttaa kiintiöpaikkajärjestelmää selotoimikunnan esityksen mukaisesti, ja vastaava muutos kirjataan myös SM-kilpailumääräyksiin. Päätös ei kuitenkaan koske vuoden 2017 valintoja, joten muutos tulee voimaan 1.1.2018.

Päätettiin pitkän keskustelun jälkeen valita varapuheenjohtajan päätösvaihtoehdoista ensimmäinen: Merkittiin tiedoksi selotoimikunnan esitys SM-kiintiöpaikkojen muuttamiseksi. Koska SM-kisojen arvostus halutaan pitää korkealla, päätettiin olla muuttamatta kiintiöpaikkajärjestelmää.

30 § Kurinpitosäännöstön kehittäminen
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

31 § Nettisivuston ja foorumin kehittäminen
Päätösesitys JS: Shakkifoorumi uudistetaan osana liiton sivujen kehitystyötä. Nykyinen malli, jossa kirjoittajien henkilöllisyys selviää vain rekisteröityneille käyttäjille, n. 10 % koko foorumin kävijämäärästä, ei ole toimiva. Kirjoittaminen sallitaan vain omalla nimellä. Koko foorumi uudistetaan loppuvuoden 2017 aikana, jolloin ratkaistaan myös kirjoittajien henkilöllisyyden todentaminen. Vanha foorumi ajetaan alas, kun uusi on saatu pystytettyä.

Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti: Shakkifoorumi uudistetaan osana liiton sivujen kehitystyötä. Nykyinen malli, jossa kirjoittajien henkilöllisyys selviää vain rekisteröityneille käyttäjille, n. 10 % koko foorumin kävijämäärästä, ei ole toimiva. Kirjoittaminen sallitaan vain omalla nimellä. Koko foorumi uudistetaan loppuvuoden 2017 aikana, jolloin ratkaistaan myös kirjoittajien henkilöllisyyden todentaminen. Vanha foorumi ajetaan alas, kun uusi on saatu pystytettyä.

32 § Shakki-lehden tilannekatsaus
Kuultiin ja tutustuttiin päätoimittajan esitykseen Suomen Shakin uudistamisesta. Uudistamista pohtinut työryhmä esittää, että lehden nimi muutetaan muotoon Shakki, lehdessä on 64 sivua + 4 kansisivua. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa liimaselkänidoksena.

Hallitus oli tyytyväinen lehden uudistuneeseen ilmeeseen ja hyväksyi uudistusesitykset. Hallitus esitti ja samalla myös päätettiin, että lehden irtonumerohinta on 14,90 euroa. 

33 § Erityistyöryhmän raportti
Kuultiin erityistyöryhmän (Miettinen ja Kangas) raportti.

Päätettiin liiton strategiatyön aloittamisesta. Strategiatyöryhmään nimettiin Teemu Miettinen, Lauri Kangas ja Osmo Kauppila. Työryhmän jäsenmäärää täydennetään syksyllä 2017. Työryhmä jättää keväällä 2018 kerhojen kokoukselle väliraportin ja loppuraporttinsa syksyllä 2018. Loppuraportti sisältää myös jalkautussuunnitelman.

KILPAILUASIAT

34 § Vuoden 2017 SM-kisat
Päätösesitys MT: Henkilökohtaisen EM-kilpailun ja SM-kilpailun päällekkäisyyden vuoksi yleinen ja naisten SM siirretään pelattavaksi 12.–18.6. Kumpikin kilpailu pelataan enintään 8 pelaajan täyskierroskilpailuna. Näin myös nuorten SM-kilpailun osanottajat voivat osallistua yleiseen tai naisten SM:ään. Kilpailujen valintalistat julkaistaan samoin kuin kilpailun kutsu huhtikuun aikana. Valintapäivä on kaksi viikkoa ennen kilpailua.

Päätettiin toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti: Henkilökohtaisen EM-kilpailun ja SM-kilpailun päällekkäisyyden vuoksi yleinen ja naisten SM siirretään pelattavaksi 12.–18.6. Kumpikin kilpailu pelataan enintään 8 pelaajan täyskierroskilpailuna. Näin myös nuorten SM-kilpailun osanottajat voivat osallistua yleiseen tai naisten SM:ään. Kilpailujen valintalistat julkaistaan samoin kuin kilpailun kutsu huhtikuun aikana. Valintapäivä on kaksi viikkoa ennen kilpailua.

YHTEISKUNTA- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET

35 § Yhteistyö Vierumäen opiston kanssa
Kuultiin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan selvitys yhteistyöneuvotteluista Vierumäen opiston kanssa. Päätettiin, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja jatkavat neuvotteluja ja hallitusta informoidaan neuvottelujen edistymisestä. 

36 § Opetusministerin nimittämälle työryhmälle annettava lausunto
14. ja 15.2. tuli OKM:ltä pyyntö saada liiton oma ja pienten lajiliittojen yhteinen lausunto opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamalle työryhmälle, jonka keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja urheilun avustusjärjestelmien ja ohjauskeinojen, sekä avustettavan toiminnan tulosten ja vaikuttavuuden seurannan uudistaminen ja selkeyttäminen.

Toiminnanjohtaja on yhdessä muiden pienliittojen kanssa työstänyt lausunnon. Hallitus on tutustunut lausuntoon ja se päätettiin hyväksyä. Päätettiin myös, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vastaavat yhdessä 23.2. mennessä työryhmän kyselyyn Suomen Shakkiliiton osalta.

37 § Muut asiat
Keskusteltiin Suomessa järjestettävistä kansainvälisistä turnauksista. Todettiin, että ShakkiNet Internationalia ei tänä vuonna tietojen mukaan järjestetä, mutta mahdollisuus tähän on taas ensi vuonna. Markku Raitanen kertoi suunnitelmista saada Heart of Finlandiin aiempaa enemmän ulkomaalaisia pelaajia. Puheenjohtaja kertoi lyhyesti ajatuksista järjestää veljeskansaottelu Ellivuoressa Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi.

Päätettiin tehdä SM-kilpailumääräyksiin muutos, että esikoululaiset saavat pelata 1-3-luokkien joukkueessa. Sääntömuutos on kokonaisuudessaan:

8.3. Joukkueen koko on 4 pelaajaa + enintään 1 varapelaaja. Varapelaajaa saa käyttää ilman erityistä syytä, joukkueen täydentäminen tapahtuu aina alhaaltapäin, ts. varapelaaja pelaa aina alimmalla pöydällä. Joukkueen pelaajien tulee olla saman koulun ja oppiasteen oppilaita. Jos esiopetus on järjestetty osana koulun toimintaa, voivat esikoululaiset pelata 1–3 luokkien joukkueessa. Luokkien 1–3 oppilaat saavat pelata 4–6 luokkien joukkueessa. Kouluissa, joissa on ala- ja yläaste yhdistetty, joukkueen oikeus pelata em. sarjoissa perustuu oppilaiden ikään.

38 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 1/2017
Aika: 25.–26.1.2017 klo 17.10–0.20
Paikka: Hiomotie 10, Helsinki

Juha Sundelin  pj         1–18
Lauri Kangas               vpj       1–18
Mika Hakala                1–18
Markku Raitanen                    1–18
Sauli Alho                                1–18
Mika Karttunen                       1–15, 17–18 (poissa kohdassa 16)
Veikko Valo                             1–18
Reijo Taipale                           5–18
Aleksi Olander            poissa
Teemu Miettinen                    poissa

Marko Tauriainen       tj          1–18

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

5 § Toimikunnat ja työryhmät
Vahvistettiin hallituksen toimintaperiaatteet:

 • Ennen kokousta

Käsiteltävät asiat ovat etukäteen valmisteltuja. Toiminnanjohtaja koostaa ja toimittaa kokouksen liitemateriaalin viimeistään 72 h ennen kokouksen alkua. Jos liitemateriaalia joudutaan täydentämään vielä ennen kokousta, ehdoton takaraja viimeistenkin liitteiden toimittamiseksi on 24 h ennen kokouksen alkua.

 • Pöytäkirjakäytännöistä

Pöytäkirjaan kirjataan kaikki varsinaiset äänestykset (ei siis koeäänestyksiä). Lisäksi jokainen annettu ääni eritellään pöytäkirjaan. Siis esim. ”Päätettiin äänin 5-2 hyväksyä puheenjohtajan esitys. Puolesta: A, B, C,…, Vastaan: X, Y.”

Pöytäkirjan julkaisemista nopeutetaan, minkä vuoksi siirrytään hiljaiseen hyväksyntämenettelyyn seuraavasti: Sihteeri toimittaa pöytäkirjan 10 vrk kuluessa hallituksen tarkastettavaksi, minkä jälkeen on 7 vrk huomautusaika. Vain jos pöytäkirjan sisällöstä ollaan erimielisiä, sen hyväksyntä tehdään hallituksen kokouksessa.

 • Päätöksistä tiedottaminen

Kokonaisvastuu hallituksen päätösten tiedottamisesta on puheenjohtajalla. Välittömän tiedottamisen tehostamiseksi varapuheenjohtaja laatii viivytyksettä lyhyen tiedotteen kunkin kokouksen päätöksistä.

Vahvistettiin toimikuntien ja työryhmien periaatteet:

 • Toimikunnat ja työryhmät toimivat hallituksen alaisuudessa ja raportoivat hallitukselle
 • Operatiiviset toimikunnat raportoivat varapuheenjohtajalle
 • Muut toimikunnat ja työryhmät raportoivat puheenjohtajalle
 • Nuorisotoimikunta jatkaa toimintaansa nykyisellä roolilla (valmennustoiminta)
 • Muut työryhmät toimivat projektiluontoisina (määräaikaisina), ja työryhmä lakkaa olemasta, kun sen työ valmistuu.

Toimikunnat ja työryhmät:

 • Shakkituomaritoimikunta

Vpj:n esitys: Kerhojen kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti toimikuntien toimintaa ja rakennetta päätettiin kehittää siten, että hallitus nimittää kaikki toimikunnat vain vuodeksi kerrallaan. Shakkituomaritoimikunta päätettiin lakkauttaa, ja selotoimikunnan ohjesääntö päätettiin kumota. JSM-toimikunnan 2017–2018 puheenjohtajaksi nimettiin Jyrki Kytöniemi, selotoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Kivijärvi sekä toimitsijakoulutustoimikunnan puheenjohtajaksi Jouni Lehtivaara. Edellä mainittujen tehtävä on esittää toimikunnan kokoonpanoa hallituksen hyväksyttäväksi viimeistään 25.2.2017.

Hyväksyttiin varapuheenjohtajan päätösesitys.

 • Koulushakkityöryhmä

Valittiin puheenjohtajaksi Juha Sundelin. Työryhmän muu kokoonpano: Riikka Wulff, Merja Heikkinen-Keinänen ja Aleksi Olander.

 • Nuorisotoimikunta

Valittiin puheenjohtajaksi Aleksi Olander.

Muut työryhmät:

 • Ansaintalogiikka ja tapahtumamarkkinointi -työryhmä

Lopetettiin.

 • Erikoistyöryhmä

Päätettiin, että Teemu Miettinen ja Lauri Kangas jatkavat työryhmän kokoonpanossa.

 • Brändityöryhmä

Valittiin Sauli Alho puheenjohtajaksi.

 • SM-kilpailujen työryhmä

Työryhmän tehtävä on ollut käsitellä ja tuoda hallituksen päätettäväksi SM-kilpailujen muutosesitys. Hanke ei ole edennyt. Päätettiin, että puheenjohtaja Juha Sundelin antaa päätösesityksen seuraavassa hallituksen kokouksessa työryhmän työn pohjalta.

 • Maajoukkuekriteerien työryhmä

Lopetettiin.

 • Yhdenvertaisuustyöryhmä

Yhdenvertaisuustyöryhmä on saanut tehtävänsä päätökseen tältä erää, ja se päätettiin lopettaa.

 • Suomen Shakin toimitusneuvosto

Lopetettiin.

 • Suomen Shakin uudistustyöryhmä

Valittiin työryhmään Juha Sundelin, Lauri Kangas, Marko Tauriainen, Petri Saharinen ja Erik Rosendahl.

 • Kurinpitäjä

Valittiin Jyrki Raki kurinpitäjäksi.

 • Selolaskija

Valittiin Teemu Vihinen selolaskijaksi.

6 § Työntekijät ja toimihenkilöt

 • palvelupäällikkö

Markku Raitanen on toiminut vt. palvelupäällikkönä 1.1.2017 alkaen.

Pj:n esitys: Jyrki Kytöniemi aloittaa liiton työntekijänä palkkatuella 1.2.2017 alkaen. Hänet nimitetään vt. palvelupäälliköksi 1.2. alkaen siihen saakka, kunnes Aleksi Olander palkataan palvelupäälliköksi 12.6. alkaen. Markku Raitanen vapautuu näin hoitamaan niitä tehtäviä, joihin hänet alkujaan palkattiin. Keskustellaan myös muusta työntekijätarpeesta ja annetaan puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle tarvittaessa valtuudet uusien työntekijöiden rekrytoimiseen.

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

Lisäksi annettiin puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet työllistämistuella palkattavien rekrytointiin ja valmius maksaa kiristyneistä palkkatukiehdoista huolimatta saman suuruista palkkaa kuin aiemmin rekrytoiduille palkkatukea saaville henkilöille. Liiton osuus uusien työntekijöiden palkkauskuluista on n. 200 eur / kk / henkilö.

 • Suomen edustaja Pohjoismaiden Shakkiliitossa

Valittiin Juha Sundelin.

 • Suomen edustaja PSL:n nuorisoshakkitoimikunnassa

Annettiin puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet päättää asiasta.

 • Suomen edustaja PSL:n naisshakkitoimikunnassa ja senioritoimikunnassa

Valittiin Heini Puuska ja Eero Patola.

 • Suomen edustaja Fidessä

Valittiin Jouni Lehtivaara Suomen edustajaksi Fidessä. Päätettiin myös, että Lauri Kangas kulkee tänä vuonna Lehtivaaran opissa, ja päätettiin samalla valita Kangas Suomen Fide-edustajaksi 1.1.2018 alkaen. Kankaalle etsitään tukihenkilö Fide-asioiden hoitamiseen.

 • SSL:n edustaja Suomen Shakkikustannus Oy:n hallituksessa

Jätettiin asia pöydälle.

 • SSL:n edustaja Bridge Areena Oy:n hallituksessa

Valittiin Juha Sundelin.

 • Edustaja Ruotsin Shakkiliiton 100-vuotisjuhlaan

Valittiin Juha Sundelin ja mahdollisuuksien mukaan hänen kanssaan Marko Tauriainen.

7 § Suomi 100 vuotta -tapahtumat
Myönnettiin Suomi 100-vuotta -teemalla järjestettävälle Sataselo-turnaussarjalle 400 eur tuki. Sauli Alho jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Kuultiin toiminnanjohtajan esitys Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi mahdollisesti järjestettävästä Suomi–Viro–Unkari-maaottelusta. Päätettiin, että Pekka Kauppala alkaa selvittää käytännön asioita maaotteluun liittyen.

8 § Seuratoimintapäivä 18.2.2017
Suomen Shakkiliiton ensimmäinen seuratoimintapäivä järjestetään Areenalla Helsingissä 18.2.2017. Todettiin, että tapahtuman ohjelmarunko on päällisin puolin kunnossa, mutta vaatii vielä lisätyötä. Jäsenseuroille tarkoitettu seuratoimintakysely on avattu 22.1. ja vastausaikaa on 4.2. saakka. Seuratoimintapäivän kutsu ja ennakkoilmoittautuminen julkaistaan viimeistään 11.2.

9 § Suomisport-palvelu
Tutustuttiin toiminnanjohtajan esitykseen Suomisport.fi-palvelusta, joka mahdollistaa nykyistä selvästi paremman ja kustannustehokkaamman jäsen- ja lisenssirekisterihallinnan. Annettiin toiminnanjohtajalle valtuudet solmia sopimus palvelun käyttöönotosta.

10 § SM-viikko 2017
SM-viikko 2016 oli menestys. Shakkiliitto sai 21 muun lajin kanssa Vuoden urheilumarkkinointiteko -palkinnon Urheilugaalassa 17.1. Tänä vuonna SM-viikko järjestetään 6.–9.7. Tampereella. Tapahtumaan osallistuu näillä näkymin 27 lajiliittoa. Olemme mukana seuraavilla SM-kisoilla:

8.7. Nopean shakin SM (kierrosmäärä auki, peliaika 15+15 min)
9.7. Nopean shakin joukkue-SM (kierrosmäärä auki, 15+15 min)

Lisäksi lajiesittelyitä ja kevyempiä kilpailuja 6.–7.7.

Valittiin SM-viikkojen työryhmään Mika Karttunen, Marko Tauriainen ja Sauli Alho.

11 § Tiedotus ja Suomen Shakki
Keskusteltiin Suomen Shakista, sen sähköisestä verkkopalvelusta ja shakkifoorumista. Todettiin, että Suomen Shakin uudistamista varten perustettiin aiemmin työryhmä, joka aloittaa työnsä mahdollisimman pian. Lehdelle tehdään myös verkkosivut, joille laitetaan osa siitä materiaalista, joka on luontevampaa julkaista verkossa. Verkossa oleva materiaali on pääosin vain lisenssipelaajien ja lehden tilaajien saatavilla.

Keskusteltiin myös shakkifoorumin rakenteesta ja moderoinnista sekä siitä, tulisiko shakkifoorumi olla vain lisenssipelaajille tarkoitettu palvelu tai pitäisikö keskustelu sallia vain omalla nimellään kirjoittaville. Päätös asiasta jätettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.

12 § Talous

 • Talouden tilanne

Tutustuttiin liiton talouden hoitajan raporttiin. Todettiin, että liitto teki viime vuonna tappiota n. 15000 eur.

 • Lisenssitilanne

Lisenssejä on maksettu hyvin aiempien vuosien samaan ajankohtaan verrattuna. Lisenssejä oli hankittu 25.1. mennessä 1004 ja JSM-lisenssejä 84. (2016: 973/67, 2015: 948/78, 2014: 978/63, 2013: 990/64.)

 • Valtion avustukset

Todettiin, että aiemmasta informaatiosta poiketen tieto valtionavustuksesta saadaan vasta helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa.

13 § Pelaajasopimukset
Päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee pelaajasopimukset.

14 § Yhdenvertaisuussuunnitelma
Tutustuttiin yhdenvertaisuustyöryhmän yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Hallitus olisi toivonut, että työryhmä olisi esittänyt tarkempia ja konkreettisempia toimenpide-esityksiä. Todettiin, että yhdenvertaisuussuunnitelman osana ollut kysely paljastaa epäkohtia ja korjattavaa ainakin ei-suomenkielisten ja ruuhka-Suomen ulkopuolella olevien alueiden osalta. Lisäksi pidettiin tärkeänä Eettisen toimikunnan perustamista erilaisten kiusaamis-, häirintä- ja syrjintätapausten varalta.

Todettiin, että työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Hallitus laatii toimenpideohjelman ja aikataulun ja päättää sille varattavasta budjetista. Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan julkaista jo nyt liiton nettisivuilla, ja sitä täydennetään ja päivitetään tarpeen mukaan.

15 § Kurinpitoasiat

 • Kurinpitäjän antamat lausunnot

Todettiin, että kurinpitäjä on antanut Lasse Anttoselle huomautuksen kilpailun keskeyttämisestä.

 • Hallitus antoi Timo Munukalle huomautuksen epäasiallisesta tuomarikäyttäytymisestä ESK:n 70-vuotisturnauksessa tilanteessa, jossa turnauksen pelaaja ei ollut pitänyt pöytäkirjaa. Ennen päätöstä asiassa oli kuultu sekä Munukkaa että kyseistä pelaajaa.
 • Hallitus antoi Timo Munukalle ja Erkki Korhoselle huomautuksen ESK:n 70-vuotisjuhlaturnauksen tapahtumista. Korhoselle epäkunnioittavasti tuomaria kohtaan käyttäytymisestä ja Munukalle virheellisestä menettelystä tilanteessa. Ennen päätöstä asiassa oli kuultu sekä Munukkaa että Korhosta ja useita todistajia.

16 § Avustusanomukset
Myönnettiin Shakkilinnalle 300 euron avustus nuorten kilpapelaajien leirin 25.-26.2. järjestämistä varten. Mika Karttunen ei osallistunut asiasta päättämiseen.

 17 § Muut asiat
Myönnettiin puheenjohtajalle valtuudet neuvotella ja sopia nykyisen Areenan vuokrasopimuksen päättyessä uudesta vuokrasopimuksesta, jossa Suomen Shakkiliitto on päävuokralaisena, Bridgeliiton ja Bridge-Areena Oy:n kanssa.

Myönnettiin puheenjohtajalle valtuudet hankkia Areenalle tuoleja (n. 1200 eur) sekä hävittää vanhaa kalustoa (n. 1500 eur).

Todettiin, että SM-kilpailumääräykset eivät ole liiton nettisivuilla ajan tasalla. Varapuheenjohtaja esitteli muutokset, jotka verkossa julkaistaviin määräyksiin tulisi tehdä viipymättä. Päätettiin päivittää SM-kilpailumääräykset tältä osin mahdollisimman pian.

Todettiin, että aikuisten arvokilpailuihin ilmoittautuminen on yleensä tehtävä n. kaksi kuukautta ennen kilpailua. Annettiin selotoimikunnalle tehtäväksi toimittaa valintalistat hyvissä ajoin ja niin, että valintapäivän jälkeen ilmoittautumiseen jää vielä riittävästi aikaa.

18 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 0.20.