Vuoden 2017 kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 1/2017
Aika: 25.–26.1.2017 klo 17.10–0.20
Paikka: Hiomotie 10, Helsinki

Juha Sundelin  pj         1–18
Lauri Kangas               vpj       1–18
Mika Hakala                1–18
Markku Raitanen                    1–18
Sauli Alho                                1–18
Mika Karttunen                       1–15, 17–18 (poissa kohdassa 16)
Veikko Valo                             1–18
Reijo Taipale                           5–18
Aleksi Olander            poissa
Teemu Miettinen                    poissa

Marko Tauriainen       tj          1–18

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

5 § Toimikunnat ja työryhmät
Vahvistettiin hallituksen toimintaperiaatteet:

 • Ennen kokousta

Käsiteltävät asiat ovat etukäteen valmisteltuja. Toiminnanjohtaja koostaa ja toimittaa kokouksen liitemateriaalin viimeistään 72 h ennen kokouksen alkua. Jos liitemateriaalia joudutaan täydentämään vielä ennen kokousta, ehdoton takaraja viimeistenkin liitteiden toimittamiseksi on 24 h ennen kokouksen alkua.

 • Pöytäkirjakäytännöistä

Pöytäkirjaan kirjataan kaikki varsinaiset äänestykset (ei siis koeäänestyksiä). Lisäksi jokainen annettu ääni eritellään pöytäkirjaan. Siis esim. ”Päätettiin äänin 5-2 hyväksyä puheenjohtajan esitys. Puolesta: A, B, C,…, Vastaan: X, Y.”

Pöytäkirjan julkaisemista nopeutetaan, minkä vuoksi siirrytään hiljaiseen hyväksyntämenettelyyn seuraavasti: Sihteeri toimittaa pöytäkirjan 10 vrk kuluessa hallituksen tarkastettavaksi, minkä jälkeen on 7 vrk huomautusaika. Vain jos pöytäkirjan sisällöstä ollaan erimielisiä, sen hyväksyntä tehdään hallituksen kokouksessa.

 • Päätöksistä tiedottaminen

Kokonaisvastuu hallituksen päätösten tiedottamisesta on puheenjohtajalla. Välittömän tiedottamisen tehostamiseksi varapuheenjohtaja laatii viivytyksettä lyhyen tiedotteen kunkin kokouksen päätöksistä.

Vahvistettiin toimikuntien ja työryhmien periaatteet:

 • Toimikunnat ja työryhmät toimivat hallituksen alaisuudessa ja raportoivat hallitukselle
 • Operatiiviset toimikunnat raportoivat varapuheenjohtajalle
 • Muut toimikunnat ja työryhmät raportoivat puheenjohtajalle
 • Nuorisotoimikunta jatkaa toimintaansa nykyisellä roolilla (valmennustoiminta)
 • Muut työryhmät toimivat projektiluontoisina (määräaikaisina), ja työryhmä lakkaa olemasta, kun sen työ valmistuu.

Toimikunnat ja työryhmät:

 • Shakkituomaritoimikunta

Vpj:n esitys: Kerhojen kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti toimikuntien toimintaa ja rakennetta päätettiin kehittää siten, että hallitus nimittää kaikki toimikunnat vain vuodeksi kerrallaan. Shakkituomaritoimikunta päätettiin lakkauttaa, ja selotoimikunnan ohjesääntö päätettiin kumota. JSM-toimikunnan 2017–2018 puheenjohtajaksi nimettiin Jyrki Kytöniemi, selotoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Kivijärvi sekä toimitsijakoulutustoimikunnan puheenjohtajaksi Jouni Lehtivaara. Edellä mainittujen tehtävä on esittää toimikunnan kokoonpanoa hallituksen hyväksyttäväksi viimeistään 25.2.2017.

Hyväksyttiin varapuheenjohtajan päätösesitys.

 • Koulushakkityöryhmä

Valittiin puheenjohtajaksi Juha Sundelin. Työryhmän muu kokoonpano: Riikka Wulff, Merja Heikkinen-Keinänen ja Aleksi Olander.

 • Nuorisotoimikunta

Valittiin puheenjohtajaksi Aleksi Olander.

Muut työryhmät:

 • Ansaintalogiikka ja tapahtumamarkkinointi -työryhmä

Lopetettiin.

 • Erikoistyöryhmä

Päätettiin, että Teemu Miettinen ja Lauri Kangas jatkavat työryhmän kokoonpanossa.

 • Brändityöryhmä

Valittiin Sauli Alho puheenjohtajaksi.

 • SM-kilpailujen työryhmä

Työryhmän tehtävä on ollut käsitellä ja tuoda hallituksen päätettäväksi SM-kilpailujen muutosesitys. Hanke ei ole edennyt. Päätettiin, että puheenjohtaja Juha Sundelin antaa päätösesityksen seuraavassa hallituksen kokouksessa työryhmän työn pohjalta.

 • Maajoukkuekriteerien työryhmä

Lopetettiin.

 • Yhdenvertaisuustyöryhmä

Yhdenvertaisuustyöryhmä on saanut tehtävänsä päätökseen tältä erää, ja se päätettiin lopettaa.

 • Suomen Shakin toimitusneuvosto

Lopetettiin.

 • Suomen Shakin uudistustyöryhmä

Valittiin työryhmään Juha Sundelin, Lauri Kangas, Marko Tauriainen, Petri Saharinen ja Erik Rosendahl.

 • Kurinpitäjä

Valittiin Jyrki Raki kurinpitäjäksi.

 • Selolaskija

Valittiin Teemu Vihinen selolaskijaksi.

6 § Työntekijät ja toimihenkilöt

 • palvelupäällikkö

Markku Raitanen on toiminut vt. palvelupäällikkönä 1.1.2017 alkaen.

Pj:n esitys: Jyrki Kytöniemi aloittaa liiton työntekijänä palkkatuella 1.2.2017 alkaen. Hänet nimitetään vt. palvelupäälliköksi 1.2. alkaen siihen saakka, kunnes Aleksi Olander palkataan palvelupäälliköksi 12.6. alkaen. Markku Raitanen vapautuu näin hoitamaan niitä tehtäviä, joihin hänet alkujaan palkattiin. Keskustellaan myös muusta työntekijätarpeesta ja annetaan puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle tarvittaessa valtuudet uusien työntekijöiden rekrytoimiseen.

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

Lisäksi annettiin puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet työllistämistuella palkattavien rekrytointiin ja valmius maksaa kiristyneistä palkkatukiehdoista huolimatta saman suuruista palkkaa kuin aiemmin rekrytoiduille palkkatukea saaville henkilöille. Liiton osuus uusien työntekijöiden palkkauskuluista on n. 200 eur / kk / henkilö.

 • Suomen edustaja Pohjoismaiden Shakkiliitossa

Valittiin Juha Sundelin.

 • Suomen edustaja PSL:n nuorisoshakkitoimikunnassa

Annettiin puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet päättää asiasta.

 • Suomen edustaja PSL:n naisshakkitoimikunnassa ja senioritoimikunnassa

Valittiin Heini Puuska ja Eero Patola.

 • Suomen edustaja Fidessä

Valittiin Jouni Lehtivaara Suomen edustajaksi Fidessä. Päätettiin myös, että Lauri Kangas kulkee tänä vuonna Lehtivaaran opissa, ja päätettiin samalla valita Kangas Suomen Fide-edustajaksi 1.1.2018 alkaen. Kankaalle etsitään tukihenkilö Fide-asioiden hoitamiseen.

 • SSL:n edustaja Suomen Shakkikustannus Oy:n hallituksessa

Jätettiin asia pöydälle.

 • SSL:n edustaja Bridge Areena Oy:n hallituksessa

Valittiin Juha Sundelin.

 • Edustaja Ruotsin Shakkiliiton 100-vuotisjuhlaan

Valittiin Juha Sundelin ja mahdollisuuksien mukaan hänen kanssaan Marko Tauriainen.

7 § Suomi 100 vuotta -tapahtumat
Myönnettiin Suomi 100-vuotta -teemalla järjestettävälle Sataselo-turnaussarjalle 400 eur tuki. Sauli Alho jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Kuultiin toiminnanjohtajan esitys Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi mahdollisesti järjestettävästä Suomi–Viro–Unkari-maaottelusta. Päätettiin, että Pekka Kauppala alkaa selvittää käytännön asioita maaotteluun liittyen.

8 § Seuratoimintapäivä 18.2.2017
Suomen Shakkiliiton ensimmäinen seuratoimintapäivä järjestetään Areenalla Helsingissä 18.2.2017. Todettiin, että tapahtuman ohjelmarunko on päällisin puolin kunnossa, mutta vaatii vielä lisätyötä. Jäsenseuroille tarkoitettu seuratoimintakysely on avattu 22.1. ja vastausaikaa on 4.2. saakka. Seuratoimintapäivän kutsu ja ennakkoilmoittautuminen julkaistaan viimeistään 11.2.

9 § Suomisport-palvelu
Tutustuttiin toiminnanjohtajan esitykseen Suomisport.fi-palvelusta, joka mahdollistaa nykyistä selvästi paremman ja kustannustehokkaamman jäsen- ja lisenssirekisterihallinnan. Annettiin toiminnanjohtajalle valtuudet solmia sopimus palvelun käyttöönotosta.

10 § SM-viikko 2017
SM-viikko 2016 oli menestys. Shakkiliitto sai 21 muun lajin kanssa Vuoden urheilumarkkinointiteko -palkinnon Urheilugaalassa 17.1. Tänä vuonna SM-viikko järjestetään 6.–9.7. Tampereella. Tapahtumaan osallistuu näillä näkymin 27 lajiliittoa. Olemme mukana seuraavilla SM-kisoilla:

8.7. Nopean shakin SM (kierrosmäärä auki, peliaika 15+15 min)
9.7. Nopean shakin joukkue-SM (kierrosmäärä auki, 15+15 min)

Lisäksi lajiesittelyitä ja kevyempiä kilpailuja 6.–7.7.

Valittiin SM-viikkojen työryhmään Mika Karttunen, Marko Tauriainen ja Sauli Alho.

11 § Tiedotus ja Suomen Shakki
Keskusteltiin Suomen Shakista, sen sähköisestä verkkopalvelusta ja shakkifoorumista. Todettiin, että Suomen Shakin uudistamista varten perustettiin aiemmin työryhmä, joka aloittaa työnsä mahdollisimman pian. Lehdelle tehdään myös verkkosivut, joille laitetaan osa siitä materiaalista, joka on luontevampaa julkaista verkossa. Verkossa oleva materiaali on pääosin vain lisenssipelaajien ja lehden tilaajien saatavilla.

Keskusteltiin myös shakkifoorumin rakenteesta ja moderoinnista sekä siitä, tulisiko shakkifoorumi olla vain lisenssipelaajille tarkoitettu palvelu tai pitäisikö keskustelu sallia vain omalla nimellään kirjoittaville. Päätös asiasta jätettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.

12 § Talous

 • Talouden tilanne

Tutustuttiin liiton talouden hoitajan raporttiin. Todettiin, että liitto teki viime vuonna tappiota n. 15000 eur.

 • Lisenssitilanne

Lisenssejä on maksettu hyvin aiempien vuosien samaan ajankohtaan verrattuna. Lisenssejä oli hankittu 25.1. mennessä 1004 ja JSM-lisenssejä 84. (2016: 973/67, 2015: 948/78, 2014: 978/63, 2013: 990/64.)

 • Valtion avustukset

Todettiin, että aiemmasta informaatiosta poiketen tieto valtionavustuksesta saadaan vasta helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa.

13 § Pelaajasopimukset
Päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee pelaajasopimukset.

14 § Yhdenvertaisuussuunnitelma
Tutustuttiin yhdenvertaisuustyöryhmän yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Hallitus olisi toivonut, että työryhmä olisi esittänyt tarkempia ja konkreettisempia toimenpide-esityksiä. Todettiin, että yhdenvertaisuussuunnitelman osana ollut kysely paljastaa epäkohtia ja korjattavaa ainakin ei-suomenkielisten ja ruuhka-Suomen ulkopuolella olevien alueiden osalta. Lisäksi pidettiin tärkeänä Eettisen toimikunnan perustamista erilaisten kiusaamis-, häirintä- ja syrjintätapausten varalta.

Todettiin, että työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Hallitus laatii toimenpideohjelman ja aikataulun ja päättää sille varattavasta budjetista. Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan julkaista jo nyt liiton nettisivuilla, ja sitä täydennetään ja päivitetään tarpeen mukaan.

15 § Kurinpitoasiat

 • Kurinpitäjän antamat lausunnot

Todettiin, että kurinpitäjä on antanut Lasse Anttoselle huomautuksen kilpailun keskeyttämisestä.

 • Hallitus antoi Timo Munukalle huomautuksen epäasiallisesta tuomarikäyttäytymisestä ESK:n 70-vuotisturnauksessa tilanteessa, jossa turnauksen pelaaja ei ollut pitänyt pöytäkirjaa. Ennen päätöstä asiassa oli kuultu sekä Munukkaa että kyseistä pelaajaa.
 • Hallitus antoi Timo Munukalle ja Erkki Korhoselle huomautuksen ESK:n 70-vuotisjuhlaturnauksen tapahtumista. Korhoselle epäkunnioittavasti tuomaria kohtaan käyttäytymisestä ja Munukalle virheellisestä menettelystä tilanteessa. Ennen päätöstä asiassa oli kuultu sekä Munukkaa että Korhosta ja useita todistajia.

16 § Avustusanomukset
Myönnettiin Shakkilinnalle 300 euron avustus nuorten kilpapelaajien leirin 25.-26.2. järjestämistä varten. Mika Karttunen ei osallistunut asiasta päättämiseen.

 17 § Muut asiat
Myönnettiin puheenjohtajalle valtuudet neuvotella ja sopia nykyisen Areenan vuokrasopimuksen päättyessä uudesta vuokrasopimuksesta, jossa Suomen Shakkiliitto on päävuokralaisena, Bridgeliiton ja Bridge-Areena Oy:n kanssa.

Myönnettiin puheenjohtajalle valtuudet hankkia Areenalle tuoleja (n. 1200 eur) sekä hävittää vanhaa kalustoa (n. 1500 eur).

Todettiin, että SM-kilpailumääräykset eivät ole liiton nettisivuilla ajan tasalla. Varapuheenjohtaja esitteli muutokset, jotka verkossa julkaistaviin määräyksiin tulisi tehdä viipymättä. Päätettiin päivittää SM-kilpailumääräykset tältä osin mahdollisimman pian.

Todettiin, että aikuisten arvokilpailuihin ilmoittautuminen on yleensä tehtävä n. kaksi kuukautta ennen kilpailua. Annettiin selotoimikunnalle tehtäväksi toimittaa valintalistat hyvissä ajoin ja niin, että valintapäivän jälkeen ilmoittautumiseen jää vielä riittävästi aikaa.

18 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 0.20.